MDDr.Kristina Vernerová

VZDĚLÁNÍ

19. 6. 2012 získala Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
18. 2. 2015 získala Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař Parodontolog

OSOBNÍ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Záchovná stomatologie – prevence, diagnostika a terapie jeho komplikací

Estetická stomatologie – estetické výplně ve viditelném i postranním úseku chrupu metodou Vaniniho anatomická stratifikace

Endodoncie – ošetření kořenových kanálků pomocí strojové přístrojové techniky a zvětšovací technik

Protetika – estetické a funkční rekonstrukce chrupu moderními keramickými i kompozitními materiály, frézované práce

Parodontologie – prevence, diagnostika, konzervační i chirurgická  terapie onemocnění parodontu, chirurgické krytí krčků

Pedostomatologie – ošetření dětských pacientů

KVALIFIKACE

Estetika v praxi

Účast na PDD

Dental Summit Prague

Novinky v endodoncii (Bohemia Stam-BoS spol.s.r.o.)

Praha Dental Show 2010 (Hu-Fa Dental a.s.)

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku – MUDr. Barbora Havlovicová

Endodoncie-současné trendy – doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku – MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

Chirurgie v ambulantní praxi I.,II. – MUDr. Vladimír Ščigel, Ph. D.

Komunikace s pacientem a etika – MUDr. Zdeňka Šustová

Ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky – doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

Ošetření postranního úseku chrupu včetně postendodoncie – doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

Snímatelná protetika a materiály – MUDr. Pavel Brandejs

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe

Hygienické předpisy – Doc. MUDr. Eva Gojišová

Prevence parodontopatií a základy parodontopatií – MUDr. Ladislav Korábek, CSc.

Ergonomie v zubní praxi – Dr. Jens-Christian Katzscher

Plastická chirurgie parodontu – Dr. Streblov a Tomeček

Praktický kurz  Regenerace parodontu – Prof. Dr. Heinz H. Topoll

Reconstructive Periodontal Plastic Surgery in the aestetic zone – Prof. Giovanni Zucchelli

Etiopatogeneze gingivitis a parodontitis – MUDr. Petr Augustín, Ph.D.

Iniciální fáze léčby parodontitidy – MUDr. Vladimíra Paulusová

Chemoterapie parodontitidy – MUDr. Ladislav Korábek, CSc.

Klasifikace onemocnění parodontu, onemocnění gingivy, parodontitidy, gingivální recesy – Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.