MDDr. Tereza Ulmannová 

VZDĚLÁNÍ

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy 2010 - 2015

Od r. 2015 - zařazení do specializačního vzdělávání atestačního programu Orální a maxilofaciální chirurgie.

DOPLŇUJÍCÍ KURZY A STÁŽE

2015 - 2016 - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava

2016 - současnost - Stomatologická klinika - chirurgie VFN
a 1.LF UK v Praze

PRAXE

Ambulantní a lůžková péče VFN + výuka stomatochirurgie studentů stomatologie 1.LF UK