MUDr. et MUDr. Michael Hanus

Teoretické a praktické dovednosti v oboru zubního lékaře získal nejprve studiem všeobecného lékařství a pak stomatologie na Karlově univerzitě.

Své zkušenosti dále rozvíjel absolutoriem odborných postgraduálních kurzů a seminářů se zaměřením zejména na parodontologii a stomatochirurgii. Tyto obory tvoří těžiště jeho práce.

V minulosti se věnoval také práci zubního technika, interního lékaře a akademické činnosti na lékařské fakultě a vyšší odborné zdravotní škole. Je certifikovaným implantologem, členem české společnosti pro implantologii a účastníkem cyklu celoživotního vzdělávání zubních lékařů.