Implantologie

Pomocí zubních implantátů umožňuje obnovu jednoho či více chybějících zubů. Ztráta zubů v důsledku úrazu nebo i stáří může mít vedle estetického aspektu i závažné psychické dopady. Zubní implantáty jsou výbornou permanentní alternativou vyjímatelné zubní protézy.

Zubní implantát vypadá jako kořen zubu a má nosnost srovnatelnou se zdravým zubem. Obvykle se vyrábí z titanu a zubní lékař–implantolog jej upevňuje do čelistní kosti. Zde se stává pevnou podporou pro korunku (v případě ztráty jednoho zubu), můstek (v případě ztráty více zubů) či celkovou náhradu chrupu. Implantologie řeší i případné problémy s úbytkem čelistní kosti.

Implantáty jsou vhodné pro každého a představují ideální náhradu při ztrátě zubu.  Pokud je totiž v chrupu mezera po zubu, může postupem času dojít ke sklopení či vystoupení okolních zubů z kosti. To může vyvolat celou řadu následných nepříjemností od atrofie kosti přes fonační problémy až k nutnosti odstranit další zuby; nehledě na estetický diskomfort.

Úplné vhojení zavedeného implantátu trvá minimálně 8 týdnů. Po této době je implantát již pevně spojený s okolní kostí a umožňuje zatížení plně funkční protézou, tedy korunkou, můstkem nebo celkovou náhradou chrupu. Při správné ústní hygieně a péči by měl impantát vydržet celý život. 

Implantologii zajišťujeme: 

Které ošetření vás zajímá?