O váš úsměv se postaráme
kompletně a bezbolestně

Tým lékařů záchovné stomatologie

MDDr. Ondřej Šrámek

Ondřej Šrámek je nadšený svou prací, je vrchní lékař kliniky Hradčanská.

V roce 2017 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zaměřuje se na kontinuální vzdělávání teoretické i praktické v oborech preventivní, konzervační stomatologie, protetika nebo implantologie.

Má velmi dobré komunikační dovednosti vůči svým pacientům, s empatií k individuálním pocitům a vysvětlením postupů velmi vstřícným přístupem.

MDDr. Karolina Bruknerová

Na klinice působí od roku 2019.

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie.
Absolvovala již nespočet odborných praxí
a vzdělávacích akcí.

MUDr. Rudolf Pacovský

Stomatologii vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Následně získal atestaci I. stupně pro stomatologii. 

Zubnímu lékařství se po celé roky své praxe věnuje s maximální péčí a citlivým vnímáním potřeb svých klientů. 

Dr. Illia Khvyts

V roce 2010 absolvoval Dněpropetrovskou státní Lékařskou akademii a získal úplné vysokoškolské vzdělání v oboru „Stomatologie“ a byla mu udělena kvalifikace Lékař – stomatolog. V roce 2018 úspěšně absolvoval aprobační zkoušku a získal tím odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území ČR. Na Dentální klinice Kladno již předtím působil v rámci stáže připravující lékaře na úspěšné absolvování zkoušek. 

MUDr. Blanka Poláchová

Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

Věnuje se akutním stavům i celkovým rekonstrukcím chrupu zahrnující výkony stomatochirurgické, protetické i záchovné stomatologie. Klade velký důraz na prevenci a dentální hygienu.

Aktivně se věnuje dalšímu vzdělávání v oblastech praktického zubního lékařství, ale také endodoncie, protetiky a dalších. 

MDDr. Aneta Mikšů

Studovala na 1. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2010 postupně získávala pracovní zkušenosti na několika zubních klinikách. Pravidelně se účastní školení a kongresů českých i zahraničních přednášejících.

Je členkou odborné skupiny lékařů pracujících s mikroskopem – Promikro a členkou ITI- International Team for Implantology.

Dr. Maryna Karpenko

Záchovná stomatologie.

MDDr. Klára Peterková-Malykhinová

Záchovná stomatologie.

Tým lékařů stomatochirurgie

MUDr. et MDDr. Jiří Blecha

Zaměřuje se na orální a maxilofaciální chirurgii, ambulantní stomatochirurgii a ORL lékařství. Své vzdělání prohlubuje každodenní prací v lůžkovém nemocničním zařízení.    

Vystudoval LFP Univerzity Karlovy - Obor Zubní lékařství, LFP Univerzity Karlovy - Obor Všeobecné lékařství.

Je členem České stomatologické komory, České lékařské komory, Společnosti maxiofaciální chirurgie, České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku.

MUDr. et MUDr. Michal Hanus

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oboru stomatologie a také Lékařské fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Věnuje se zejména stomatochirurgii a implantologii. Svůj čas věnuje také dalšímu intenzivnímu rozvoji vzdělání.

MUDr. Aleš Váňa

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se specializací v implantologii, parodontologii, stomatochirurgii a protetice.

Člen České stomatologické komory, České protetické společnosti, České parodontologické společnosti, Implantologického klubu ČR a International team for implantology.

Během své profesní dráhy absolvoval sérii zahraničních stáží a nespočet vzdělávacích akcí.

Tým lékařů ortodoncie a paradontologie

MDDr. Mája Konvalinková, Ph.D.

MUDr. Tereza Urbánková

Paradontologie DK Hradčanská.

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie v roce 2004.

Účastní se četných školících akcí pořádaných ČSK, Českou endodontickou společností, Českou akademií dentální estetiky, HDVI, HDD a dalších.
Ortodoncie DK Hradčanská.

Je absolventkou oboru Zubní lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po několika letech jako zubní lékařka navázala specializačním postgraduálním studiem na Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Absolvovala nespočet stomatologických a ortodontických sympozií a stáží u předních českých
i světových ortodontistů.

Sama na odborných konferencích přednáší, je považována za špičku svého oboru.

Tým dentální hygieny

Dr. Sergii Malykhin DiS.

Dentální hygiena.

Adéla Gruberová

Dentální hygiena.

Lenka Kotelenská

Dentální hygiena.

Monika Zavadilová

Dentální hygiena.

Simona Peterková

Dentální hygiena.

Představení dalších členů týmu

Barbora Bílková

Recepční klinika Hradčanská

Petra Husnajová

Vedoucí asistentka zubního lékaře

Lucie Hájková

Vedoucí asistentka zubního lékaře

Žaneta Kazdová

Recepční klinika Kladno