MDDr. Samuel Čižmarik 

VZDĚLÁNÍ

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 2014-2019.

Od r. 2020 - zařazení do specializačního vzdělávání atestačního programu Orální a maxilofaciální chirurgie.

PRAXE

2019 - současnost - Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze - oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ambulantní a lůžková péče VFN + výuka stomatochirurgie studentů stomatologie)