MDDr. Dan Ulmann

SPECIALIZACE LÉKAŘE V OBORU 

Maxilofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, implantologie

VZDĚLÁNÍ

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - ukončení 2012
Atestace v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie - 2020DOPLŇUJÍCÍ KURZY A STÁŽE

Stáže a kurzy v rámci atestační přípravy 
Implantologické semináře a kurzy 
Ortognátní chirurgie

PRAXE

Od roku 2012 - 2020 - Stomatologická klinika - chirurgie VFN a 1LF UK
Od roku 2021 - stomatochirurg v privátní sféře