MDDr. Ondřej Šrámek

Specializace lékaře v oboru

záchovná stomatologie, mikroskopická endodoncie a protetika.

Vzdělání

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové

Doplňující kurzy a stáže

Kurz Endodoncie Reendodoncie Postendodoncie - MDDr. Patrik Pauliška  

Kurz Protetika - Vertikální preparace - MDDr. Patrik Pauliška

Kurz Ošetření měkkých tkání v okolí zubů i implantátů- MUDr. Jan Streblov

Kurz Komplexní ošetření předních zubů pomocí Injection Flow  - MDDr. Tomáš Buchta  

Kurz Komplexní Výplňová strategie - MDDr. Tomáš Buchta

Kurz Praktická dentální implantologie a protetika - MUDr. Zbyšek Petrovický

Kurz Základy stomatochirurgie - Dr. Miguel Cevallos, Ph.D.

Přednášející v rámci Dental Prevention - Curaden Czech

Kurz bělení Pure Whitening 

Kurz Aplikace estetických výplňových materiálů  - Teoxane Laboratories

Kongresy Dental Summit 

Kongres Pražské dentální dny

Praxe 

Dentální centrum Artdent Hradec Králové 

Dentální klinika Hradčanská Praha 6

Lékařská služba první pomoci HK a Pardubice