MDDr. Martin Šelep

VZDĚLÁNÍ

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

 

DOPLŇUJÍCÍ KURZY A STÁŽE 

Kongres Pražské dentální dny 2018, 2019

Dental Summit 2019

MUDr. Jan Streblov: Parodont a protetika

MUDr. Martin Tomeček: Preparační koncepty ve fixní protetice

MUDr. Martin Tomeček: Management měkkých tkání 

MDDr. Miroslav Bísek: Chirurgické extrakce zubů moudrosti 

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.: Interdisciplinární spolupráce